WWW.LEBICHSON.ORG

      

..

 

 

VIẾT CHO MỘT NGÀY NHÌN CẢNH ĐẤU ĐÁ TRÊN FACEBOOK…

Tôn trọng những quan điểm bất đồng là một hành vi văn minh. Thương hay ghét một ai đó là quyền của bạn, nhưng sỉ nhục người khác là bạn đang vượt qua ngưỡng cho phép của một người văn minh và có đạo đức!

Tôi từng đọc ở đâu đó trong các sách Phật giáo rằng: Ví như trong một khu rừng có nhiều loại cây cỏ khác nhau, chúng cao thấp tùy theo mỗi loài; cũng vậy con người vốn dị biệt trong nghiệp quả, trình độ quan điểm cao thấp không như nhau. Quan điểm mỗi người vốn tùy thuộc vào trình độ nhận thức, điều này xuất phát từ giáo dục gia đình, giáo dục học đường, kinh nghiệm sống và học hỏi, v.v. thì làm sao có thể như nhau?

Những điều tốt đẹp ít khi xảy ra khi chúng ta chửi nhau, bài xích nhau; mà chúng thường xuất hiện khi người ta xây dựng lẫn nhau!

Thế giới này bao giờ thật sự bình yên?

Lê Bích Sơn – Jan 21, 2021

 

 

..

I

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử     Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh         Pháp Âm      Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

 Hit Counter
ISP Internet Access