WWW.LEBICHSON.ORG

      

..

 

 

Góc Tết quê người...

Dù ở đây không thiếu món gì nhưng sao lòng vẫn thấy buồn!

Nhớ những buổi sáng lành lạnh miền Trung, nhớ cái tất bật của những người dân quê, nhớ những phiên chợ Tết, nhớ tuổi thơ bên mái ấm gia đình, nhớ ngày tảo mộ (tảo tháp), nhớ cái không khí cuối năm của những người dân Việt!

Người ta có thể đi rất xa nơi họ sinh ra và lớn lên, nhưng không thể nào quên văn hoá và cội nguồn! 

Atlanta - Feb 3, 2021

Lê Bích Sơn

 

..

I

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử     Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh         Pháp Âm      Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

 Hit Counter
ISP Internet Access